Bí quyết bón phân cho thanh long trái to theo chuẩn phân bón hà lan

Giai đoạn kiến thiết cơ bản, từ khi trồng mới đến 1-2 năm tuổi, tỷ lệ N:P:K phù hợp cho cây thanh long giai đoạn kiến thiết cơ bản là: 2:2:1,5; 2:2:1, 2:1:1 Giai đoạn kinh doanh, tỷ lệ N:P:K phù hợp cho cây thanh long giai đoạn kinh doanh là: 2:1:2, 2:1:3, 2:2:3, 1:1:1

Quy trình sử dụng phân bón

Thời kỳ kiến thiết cơ bản

– Bón lót: 10-15kg phân chuồng hoai + 50-80 gram NPK 20-20-15+TE Hà Lan

– Bón thúc: 250-350gram NPK 22-10-24+TE Hà Lan khoảng 3 tháng sau khi trồng, sau đó cứ 3 tháng/lần, mỗi lần 350-400 gram NPK 22-10-24+TE Hà Lan/trụ (có thể sử dụng NPK 20-20-15+TE Hà Lan hoặc NPK 16-16-8+TE Hà Lan)

Hằng năm đầu mùa mưa bón 10-15kg phân chuồng hoai

Thời kỳ kinh doanh

a. Bón phân thanh long ra hoa tự nhiên:

Đối với thanh long ra hoa tự nhiên, sau khi thu hoạch đến trước khi ra hoa, ngoài bón phân hữu cơ phải bổ sung 1,6 – 2,0kg NPK 20-20-15+TE Hà Lan/trụ, giúp cho cây mau hồi phục, phân hóa mầm hoa sớm, hoa to. Lượng phân trên được chia ra bón làm 4 lần, cụ thể như sau:

* Lần 1 khoảng tháng 10: Sau khi thu hoạch, tiến hành cắt cành tạo tán, bón 15- 20 kg phân chuồng hoai + 400-500 gram NPK 20-20-15+TE Hà Lan/trụ. Phun phân bón lá từ 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

* Lần 2 khoảng tháng 12: Bón 400-500 gram NPK 20-20-15+TE Hà Lan/trụ.

* Lần 3 khoảng tháng 02: Bón 400-500 gram NPK 20-20-15+TE Hà Lan/trụ.

* Lần 4 khoảng tháng 04: Bón 400-500 gram NPK 20-20-15+TE Hà Lan/trụ.

Sau khi bón phân lần thứ 4 phun phân bón lá mỗi lần cách nhau 7-10 ngày, giúp cho cây ra hoa tốt. Phân bón NPK 22-10-24+TE Hà Lan chuyên nuôi trái thanh long, loại phân phức hợp có tỷ lệ NPK phù hợp nhất để nuôi trái thanh long có bổ sung các chất trung vi lượng, giúp cho trái to, chất lượng, chín đồng loạt, có màu sáng đẹp.

Giai đoạn nuôi trái, khi cây cho trái ổn định bón 1,2-1,6 kg phân NPK 22-10-24+TE/trụ, chia ra làm 4 lần bón, mỗi tháng/lần. Lượng bón cụ thể như sau:

* Lần 5: Sau khi thụ phấn 3-5 ngày phun phân bón lá từ 1-2 lần mỗi lần cách nhau 7-10 ngày. Kết hợp phân bón gốc, bón 400-700gram NPK 22-10-24+TE Hà Lan/trụ, sau khi đậu trái 7-10 ngày.

* Từ lần thứ 6 đến lần thứ 8, mỗi tháng/lần: Bón 400-700gram NPK 22-10-24+TE Hà Lan/trụ, phun phân bón lá từ 1-2 lần, cách nhau 7-10 ngày/ lần. Phun phân bón lá lần cuối trước khi thu hoạch 10-15 ngày.

b. Bón phân cho thanh long xử lý đèn:

Bón phân cho thanh long xử lý ra hoa trái vụ, sau khi thu hoạch đến trước khi ra hoa. Ngoài bón phân hữu cơ + 1,6- 2,0kg NPK 20-20-15+TE Hà Lan/trụ, giúp cho cây mau hồi phục, phân hóa mầm hoa sớm, hoa to. Chia ra bón làm 2 lần, cụ thể như sau:

* Lần 1: Sau khi thu hoạch, khoảng tháng 10 tiến hành cắt cành tạo tán, bón 15-20kg phân chuồng hoai + 800-1000 gram NPK 20-20-15+ TE Hà Lan/trụ. Phun phân bón lá từ 2-3 lần, mỗi lần cách nhau 7-10 ngày.

* Lần 2: Trước ra hoa (7 ngày trước khi thắp đèn): 800-1000 gram NPK 20-20-15+TE Hà Lan/trụ.

* Lần 3: Sau khi thụ phấn 3-5 ngày phun phân bón lá từ 1-2 lần mỗi lần cách nhau 7-10 ngày. Kết hợp phân bón gốc, bón 300-400 gram NPK 22-10-24+TE Hà Lan/trụ, sau khi đậu trái từ 7-10 ngày. Phân bón NPK 22-10-24+TE Hà Lan chuyên nuôi trái thanh long, loại phân phức hợp có tỷ lệ NPK phù hợp nhất để nuôi trái thanh long có bổ sung các chất trung vi lượng, giúp cho trái to, chất lượng, chín đồng loạt, có màu sáng đẹp.

* Từ lần thứ 4 đến lần thứ 6, mỗi tháng/lần: Bón 300-400 gram NPK 22-10-24+TE Hà Lan/trụ, phun phân bón lá từ 1-2 lần, cách nhau 7-10 ngày/lần. Phun phân bón lá lần cuối trước khi thu hoạch 10-15 ngày.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tập đoàn CT Tây Nguyên. Xin chân thành cảm ơn quý khách đã ghé qua! Bỏ qua